Testcertfikat och godkännanden

Säkerheten för våra produkter är vår högsta prioritet. Det är därför vi testar våra profiler hos  oberoende testinstitut i komplexa testförfaranden.

Våra systemprofiler uppfyller de lagliga kraven och kraven på bygglagen – dokumenterade av det allmänna byggnadsmyndighetens testcertifikat (AbP) och det allmänna byggnadsmyndighetens godkännande (AbZ), vilket är unikt i Tyskland, för användning utan kantskydd.

Detta gör din planering mycket enklare. Du sparar tid och pengar, eftersom AbP innebär att det inte behövs tidskrävande godkännande i enskilda fall (ZiE).

Dessutom ger vi dig motsvarande statiska beräkningar med dimensioneringar för olika inomhus- och utomhusapplikationer.