Pauli + Sohn – tradition och innovation

Det hela började med en liten produkt: 1980 grundade Günter Pauli företaget P + S i Waldbröl, Oberberg, för tillverkning av klämfästen för glas. P + S utvecklade många innovativa produkter av hög kvalitet och därmed säkrades en marknadsledande position inom detta område.

40 år senare är Pauli + Sohn GmbH ett hälsosamt, medelstort familjeföretag som rör sig säkert på den nationella och internationella scenen med sina intelligenta glasmonteringssystem – under ledning av Claudia Pauli, dotter till företagets grundare, sedan 2008. Hon leder företaget med sinne, hjärta och en instinkt för de nya marknadernas möjligheter.

För att bättre kunna tjäna de nya exportmarknaderna grundades dotterbolag i Sverige (Pauli Scandinavia AB) och i Frankrike (Pauli France S.A.R.L.). Företaget har nu 240 anställda över hela världen.

Den huvudsakliga produktionsplatsen finns fortfarande i Oberbergischen (Nordrhein-Westfalen), i Waldbröl och i Morsbach. Produkterna från Pauli + Sohn GmbH är konsekvent optimerade och vidareutvecklade i företagets egen utvecklingsavdelning. För Pauli + Sohn utgör den tekniska funktionen den högsta möjliga säkerhetsnivån och den klassiska designen en oskiljaktig enhet och grunden för entreprenörsframgång.

Det som ser övertygande enkelt ut i slutändan är resultatet av ett sofistikerat, innovativt koncept och en lång utvecklingsprocess – alltid kombinerat med kravet på att producera med en exakthet av en hundradels millimeter.