Dataskydd

Skyddet och säkerheten för personuppgifter som vi har anförtrotts har hög prioritet för oss. Vi följer strikt reglerna i den tyska federala dataskyddslagen (BDSG) och den europeiska dataskyddsförordningen. I enlighet med dessa bestämmelser använder vi personuppgifter om anställda, kunder, leverantörer och affärspartners. Vi kommer att informera dig om vilka typer av data som samlas in och för vilket syfte de samlas in och hur vi hanterar dem:

 1. Dataöverföring / dataloggning

När du besöker vår webbplats registrerar webbservern automatiskt loggfiler som inte kan tilldelas en viss person. Dessa data inkluderar webbläsartyp och version, operativsystem som används, den tidigare besökta sidan, IP-adressen till den begärande datorn, åtkomstdatum och tid för serverbegäran och filförfrågan med filnamn och URL. Dessa uppgifter samlas endast in för statistiska utvärderingar och överförs inte till tredje part.

 1. Användning av personlig information

Personuppgifter samlas in eller behandlas endast om du frivilligt har gett oss relevant information. Du kan när som helst återkalla ditt tidigare beviljade godkännande av din personliga datalagring med omedelbar verkan. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part om vi inte är juridiskt skyldiga att göra det.

 1. Information, ändringar eller radering av dina uppgifter

Du kan när som helst be oss skriftligen och du kommer att informeras om huruvida och vilka personuppgifter vi har lagrat om dig. Vi kommer också att informera dig om ändringar och radering av dina uppgifter på begäran.

 1. Datasäkerhet

De personuppgifter du tillhandahåller oss skyddas av alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder så att de är otillgängliga för obehöriga tredje parter. När du skickar känslig information eller information rekommenderar vi att du använder posten, eftersom fullständig datasäkerhet inte kan garanteras i e-posttrafik.

 1. Vi vill uppmärksamma följande rättigheter:

Du har rätt till information och korrigering när som helst, samt rätt till radering och du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

 1. Google

Om vår webbplats använder Googles webbanalystjänst eller cookies kan du inaktivera dessa funktioner när som helst, men vi måste påpeka att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo.

 1. Kakor *

Vissa av webbplatserna använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inte virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta kakor vi använder är så kallade „sessioncookies“. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra kakor förblir lagrade på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör att vi kan känna igen din webbläsare nästa gång du besöker.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

 1. Dataöverföring vid ingående av avtal för onlinebutiker, återförsäljare och leverans av varor *

Vi överför endast personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt i samband med avtalsbehandling; till exempel till företaget som anförtrotts leveransen av varorna eller kreditinstitutet som har beställt betalningshanteringen. Ytterligare överföring av uppgifterna sker inte eller bara om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, t.ex. för reklamändamål.

 1. snabbpost

För att få nyhetsbrevet som erbjuds på vår webbplats kan du registrera dig med vårt formulär. Vi använder den så kallade dubbla opt-in-proceduren. Här kommer ett bekräftelsemeddelande först att skickas till din angivna e-postadress med begäran om bekräftelse. Registreringen träder i kraft först när du klickar på aktiveringslänken i bekräftelsemeddelandet. Vi använder dina data som överförs till oss uteslutande för att skicka nyhetsbrevet, som kan innehålla information eller erbjudanden.

Vi använder rapidmail för att skicka vårt nyhetsbrev. Dina uppgifter kommer därför att överföras till rapidmail GmbH. Rapidmail GmbH är förbjudet att använda dina uppgifter för andra ändamål än att skicka nyhetsbrevet. Rapidmail GmbH har inte tillåtelse att vidarebefordra eller sälja dina uppgifter. rapidmail är en tysk, certifierad leverantör av nyhetsbrevsprogramvara, som har valts noggrant i enlighet med kraven i GDPR och BDSG.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna och dess användning för att skicka nyhetsbrevet, t.ex. via länken för avregistrering i nyhetsbrevet.

 1. Google Analytics *

Denna webbplats använder funktioner i webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade „cookies“. Det här är textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Inaktivera Google Analytics

 1. Orderhantering *

Vi har ingått ett avtal om databehandling med Google och implementerar fullständigt de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder Google Analytics.

 1. Serverloggfiler *

Sidleverantören samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

Webbläsartyp och webbläsarversion
operativsystem som används
Henvisnings-URL
Värdnamn för åtkomstdatorn
Tid för serverförfrågan

Dessa uppgifter kan inte tilldelas specifika personer. Dessa data slås inte samman med andra datakällor. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera dessa uppgifter i efterhand om vi blir medvetna om specifika indikationer på olaglig användning.

 1. Invändning mot reklampost *

Vi motsätter oss härmed användningen av de kontaktuppgifter som publiceras inom ramen för avtrycksskyldigheten för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Sidans operatörer förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, t.ex. skräppostmeddelanden.

 1. YouTube *

Vår webbplats använder plugins från YouTube, som drivs av Google. Webbplatsens operatör är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker en av våra sidor utrustade med ett YouTube-plugin kommer en anslutning till YouTube-servrarna att upprättas. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto låter du YouTube tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Mer information om hanteringen av användardata finns i YouTubes dataskyddsdeklaration på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy