Sprungmarken:
En värld av duschar

En värld av duschar

[PDF] 

Välkommen

till Pauli Scandinavias fascinerade värld av olika glasbeslag. Som specialist och ledande tillverkare av kompletta beslagsystem för glas sätter vi standarden på produktens kvalitet, design och säkerhet.
Vårt omfattande produktprogram innehåller klämfästen, glasräcke i rostfria stolpar eller punktfästen, skärmtak, glastak, inredningsbeslag, duschgångjärn, glas duschar som nischdusch och hörndusch samt fasadkonstruktions lösningar som fixpoint, punktfästen och bultade glasfasader. Tack vare vår blädder katalog kan du få en uppfattning om det.

 

Nyhet
Innenausbau
Gesamtübersicht
2014
zum Blätterkatalog

En Värld av Duschar

Nyhet

Nyheter och information
Utgåva 1/2015

Till katalog


Nyhet
En värld av skärmtak

Till katalog

 

zu den Aufmaßblättern
Till duschkonfigurator

Till urtagsbilder

 


NEU
cp-1402 das Ganzglasgeländer
Till katalog

NEU - Flamea+
Aufmaßblätter
zu den Aufmaßblättern

 

Pauli Scandinavia AB – en stark partner


Sprungmarken:

Sprungmarken:

ETA - Europeiskt Godkännande för HP-produkter

Med det europeiska tekniska godkännandet är användbarhet och tillämplighet oreglerade typer [läs mer]


Sprungmarken:

Kapitelnavigation
Svenska

Sprungmarken:
Technische Zeichnung

Sprungmarken: