Pillango

Beskrivning
Duschgångjärn

Användningsområde:
Nischdusch, hörndusch, U-dusch, 5-kantsdusch, runddusch, badkarslösningar

Material/ytbehandling
Zink / mattkrom, blankkrom, rostfritt utseende

Farfalla

Beskrivning
Duschgångjärn

Användningsområde:
Nischdusch, hörndusch, U-dusch, 5-kantsdusch, runddusch, badkarslösningar

Material/ytbehandling
Zink / mattkrom, blankkrom, rostfritt utseende

Pontere

Beskrivning
Duschgångjärn

Användningsområde:
Nischdusch, hörndusch, U-dusch, 5-kantsdusch, runddusch, badkarslösningar

Material/ytbehandling
Zink / mattkrom, blankkrom, rostfritt utseende

Papillon

Beskrivning
Duschgångjärn

Användningsområde:
Nischdusch, hörndusch, U-dusch, 5-kantsdusch, runddusch, badkarslösningar

Material/ytbehandling
Zink / mattkrom, blankkrom, rostfritt utseende

Vivere

Beskrivning
Duschsystem

Användningsområde:
Nischdusch, hörndusch, U-dusch, 5-kantsdusch, runddusch, badkarslösningar

Torsio-Bad

Beskrivning
Duschgångjärn

Användningsområde:
Nischdusch, hörndusch, U-dusch, 5-kantsdusch, runddusch, badkarslösningar

Material
Rostfritt stål

Pillango

Beskrivning
Duschgångjärn

Användningsområde:
Nischdusch, hörndusch, U-dusch, 5-kantsdusch, runddusch, badkarslösningar

Material/ytbehandling
Zink / mattkrom, blankkrom, rostfritt utseende

Pontere

Beskrivning
Duschgångjärn

Användningsområde:
Nischdusch, hörndusch, U-dusch, 5-kantsdusch, runddusch, badkarslösningar

Material/ytbehandling
Zink / mattkrom, blankkrom, rostfritt utseende

Farfalla

Beskrivning
Duschgångjärn

Användningsområde:
Nischdusch, hörndusch, U-dusch, 5-kantsdusch, runddusch, badkarslösningar

Material/ytbehandling
Zink / mattkrom, blankkrom, rostfritt utseende

Papillion

Beskrivning
Duschgångjärn

Användningsområde:
Nischdusch, hörndusch, U-dusch, 5-kantsdusch, runddusch, badkarslösningar

Material/ytbehandling
Zink / mattkrom, blankkrom, rostfritt utseende

Vivere

Beskrivning
Duschsystem

Användningsområde:
Nischdusch, hörndusch, U-dusch, 5-kantsdusch, runddusch

Material:
Rostfritt stål

Vite-Bath

Beskrivning
Duschsystem (punktgehaltenes Modulsystem)

Användningsområde:
Nischdusch, hörndusch, Modulsysteme

Material
Rostfritt stål

Pillango