Sprungmarken:

Från Waldbröl till hela världen

Våra produkter, som i huvudsak produceras i Waldbröl, säljs över hela världen som de flesta länder i Europa,  Japan och USA .
Pauli Scandinavia står för ungefär 15% av koncernens totala försäljning.

Nära våra kunder: våra dotterbolag

Att expandera globalt är viktigt mål för P+S. Därför har 2 st dotterbolag grundats, Pauli Scandinavia AB i Sverige 2004 och 2008 grundades det andra bolaget, Pauli France i Frankrike. P+S har också påbörjat bildandet av bolag i Portugal.

Tillgänglig överallt: genom våra handelspartners.

I följande länder kan Pauli Scandinavia erbjuda handelspartners: Danmark, Estland, Finland, Island och Norge. Om så önskas hjälper vi gladeligen till med kontaktuppgifter. I övriga Europa har vi partners i Japan, Österrike, Schweiz, Spanien, Italien, Polen, Storbritannien, Nederländerna och USA. Kontakta oss för vidare information. 


Sprungmarken:

Sprungmarken:

ETA - Europeiskt Godkännande för HP-produkter

Med det europeiska tekniska godkännandet är användbarhet och tillämplighet oreglerade typer [läs mer]


Sprungmarken:

Kapitelnavigation
Svenska

Sprungmarken:
Technische Zeichnung

Sprungmarken: