Sprungmarken:

Kvalitet och personlig kontakt

Kvalitetskontroll

Från första början lade företagets grundare stor vikt på kvalitet. Talesättet "kvalitet leder till nöjda kunder" har grund i det förflutna och kommer självklart att gälla för företagets framtid.
Redan 1983 registrerades det första patentet för Pauli.

Certifikat som AbZ (generellt byggodkännande), ABP (allmänt byggnads certficat), Trav (tekniska regler för vertikal inglasning) eller ETB (certifierad kontrollerad byggprodukt) hjälper till att okomplicerat och snabbt realisera olika typer av byggprojekt.

Och dessa finns skäl att välja produkter för din säkerhet.
För att garantera denna höga kvalitetsstandard tillverkas 85% av vårt sortimentet i egen fabrik i Morsbach. Varje enskild produkt granskas i vår egna stränga kvalitetskontroll.

Även slutmontering av de flesta produkter görs av oss själva.
Personlig kontakt med kunden är viktig för Pauli Scandinavia. Därför är vår försäljningspersonal en mycket viktig kugge både ute på fältet eller via telefonkontakt.


Sprungmarken:

Sprungmarken:

ETA - Europeiskt Godkännande för HP-produkter

Med det europeiska tekniska godkännandet är användbarhet och tillämplighet oreglerade typer [läs mer]


Sprungmarken:

Kapitelnavigation
Svenska

Sprungmarken:
Technische Zeichnung

Sprungmarken: