Sprungmarken:

contacts

SARL Pauli France
1208 av du Camp de Menthe
13090 Aix En Provence


Tél: 0 4 . 42.58.18.13
Fax: 0 4 . 42.58.27.12
Site: www. paulifrance. fr

Internet
Website: www.paulifrance.fr
Email: infos(at)paulifrance(dot)fr

Pauli+Sohn GmbH
Metallwaren


Ventes
Eisenstraße 2
D-51545 Waldbröl
oder
Postfach 3633, D-51536 Waldbröl
Telefon: +49 - (0) 22 91 - 92 06 - 0
Telefax: +49 - (0) 22 91 - 92 06 – 681


Agence en Scandinavie

Pauli Scandinavia AB
Fågelviksvägen 18 Hus 3
145 53 Norsborg
Tel +46 8 449 32 00
Fax +46 8 449 32 01


Pauli + Sohn GmbH
Agence au Portugal
Rua Maria Luisa Holstein, 15, sala 23
1300-388 Lisboa
Internet www.pauli.de
e-mail portugal(at)pauli(dot)de
Tel. (+351) 210 968 284
Fax (+351) 210 968 423


Sprungmarken:

Sprungmarken:

ETA - Agrément Technique Européen

Sécurité pour balustrades, Façade et Toitures vitrées [details]


Sprungmarken:

Kapitelnavigation
Français

Sprungmarken:
Technische Zeichnung

Sprungmarken: