Sprungmarken:

Contact

Pauli + Sohn GmbH
Metallwaren


Sales Service
Eisenstraße 2
D-51545 Waldbröl
or
Postfach 3633, D-51536 Waldbröl
Telefon: +49 - (0) 22 91 - 92 06 - 0
Telefax: +49 - (0) 22 91 - 92 06 - 681

Production / Administration
Industriestraße 20
D-51597 Morsbach
Telefon: +49 - (0) 22 94 - 98 03 - 0
Telefax: +49 - (0) 22 94 - 98 03 - 881

Internet
Website: www.pauli.de
E-Mail: pauli(at)pauli(dot)de

Daughter Companies

Vertretung Scandinavia:
Pauli Scandinavia AB

Fågelviksvägen 18 Hus 3
145 53 Norsborg
Tel +46 8 449 32 00
Fax +46 8 449 32 01

Vertretung France:
SARL Pauli France
1208 av du Camp de Menthe
13090 Aix En Provence
Tél: 0 4 . 42.58.18.13
Fax: 0 4 . 42.58.27.12
www.paulifrance.fr


Pauli + Sohn GmbH
Vertretung in Portugal
Rua Maria Luisa Holstein, 15, sala 23
1300-388 Lisboa
Internet www.pauli.de
e-mail portugal(at)pauli(dot)de
Tel. (+351) 210 968 284
Fax (+351) 210 968 423


Sprungmarken:

Pillango – various possibilities,
no compromises

News are spreading always fast. Pauli + Sohn GmbH has launched a new shower door hinge with extraordinary characteristics.  [click for more...]


Sprungmarken:

New shower door hinge series

Pauli + Sohn enlarge the product range of shower door hinges with Flinter, Fluture and Flamea. [more...]


Sprungmarken:

Kapitelnavigation
English

Sprungmarken:
Technische Zeichnung

Sprungmarken: